Communiceren

Externe communicatie en belangenbehartiging zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Concreet betekent het dat we bij ANBN:

  • onze website up-to-date houden, een maandelijkse digitale nieuwsbrief uitbrengen en driemaandelijks een digitaal tijdschrift (Antenne) uitgeven
  • materiaal ontwikkelen en verspreiden om eetstoornissen meer bekend te maken en mensen te helpen om eetstoornissen beter te herkennen
  • studenten (hoger onderwijs) of leerkrachten sensibiliseren via de workshop “Wat zijn eetstoornissen en hoe ga je ermee om?”
  • ook andere groepen informeren over eetstoornissen via lezingen, vormingen of workshop
  • de contacten verzorgen met collega-hulpverleners om op die manier een gerichtere doorstroming naar professionele hulpverlening te bekomen (= netwerking)
  • deelnemen aan congressen en studiedagen met de presentatie van (kleinschalig) onderzoek
  • lid zijn van de VAE, Vlaamse Academie Eetstoornissen, een overlegplatform voor professionele hulpverleners en onderzoekers naar eetstoornisproblematiek (opgericht januari 2010)
  • belangen behartigen door deelname in de werkgroep geestelijke gezondheid van het Vlaams Patiëntenplatform
  • belangen behartigen in het Familieplatform Geestelijke Gezondheid
  • zelf opleiding volgen (vb. Existentieel welzijn; 2012-13) of studiedagen bijwonen (vb. jaarlijkse dag van Eetexpert vzw, congres Vlaamse Academie Eetstoornissen,…)

Lees verder over de Inloopmobiel Eetstoornissen.

Geef een reactie