Tag archieven: vrijwilligers

Workshop eetstoornissen voor hulpverleners

In het kader van Music For Life organiseerden onze vrijwilligers op 18 december een workshop voor hulpverleners van personen of families met een eetstoornis. Zij leggen verschillende casussen voor die gebaseerd zijn op echte verhalen en feedback die wij doorheen de voorbije maanden hebben verzameld.
Op basis van deze samengestelde casussen willen we informatie en feedback meegeven om de hulp bij eetstoornissen te verbeteren en aan te geven wat goede praktijken zijn.
Ongeveer 20 hulpverleners namen deel. Dit bracht een mooie som in het laatje voor de actie!
Meer weten? Kijk hier:

Nieuwe raad van bestuur ANBN!

Zaterdag 18 oktober is een historische dag voor AN-BN: de Algemene Vergadering verkoos een nieuwe Raad van Bestuur!

De nieuwe voorzitster (Els Verheyen), secretaris (Mara Reynders), penningmeester (Frans Lacroix) en familievertegenwoordiger (Lieve Hamels) wensen iedereen een deugddoend weekend!

We bedanken Marc en Marie-Josée voor hun jarenlange inzet: zonder hen zouden we niet staan waar we vandaag staan. Samen met ons team enthousiaste vrijwilligers bouwen we verder aan een vereniging waar iedereen terecht kan om zich te informeren, ervaringen te delen en lotgenoten te ontmoeten.

Tweede Dag tegen Eetstoornissen

De voorbije weken hebben we er met z’n allen naar toegeleefd. De ene eerder met hoop en goesting, een ander wellicht eerder met onzekerheid, angst, veel vragen,…

Een paar impressies van de tweede Dag tegen Eetstoornissen:

 

 Jullie hebben me snel op mijn gemak doen voelen.
Het was fijn om mensen die ik enkel online kende nu ook eens in het echt te zien.
Het heeft me deugd gedaan om eens over gewone dingen te kunnen praten, niet alleen over eetstoornissen, maar ook over de dagelijkse dingen in het leven.
Ik was op zoek naar herkenning en ik wou anderen leren kennen die met gelijkaardige thema’s worstelen: dat heb ik vandaag zeker gevonden!
Het optreden van Smooth Wing was een verrassende en gezellige afsluiter!

 

De foto’s werden met veel respect getrokken en geselecteerd. Kom je jezelf ergens op een foto tegen, die je liever niet openbaar ziet staan? Geef snel een seintje via els@anbn.be.

 

 

 

 

 


Onze kleinste deelnemer 😉
Kunstwerk gemaakt, speciaal voor ANBN!

Samenwerking zelfhulp – professionele hulp

Samenwerking met behandelcentra staat hoog op onze agenda. Zo hadden we op 2 juli een heel positief en motiverend gesprek met de afdeling eetstoornissen die nu op Gasthuisberg gehuisvest is. Deze afdeling is voor velen nog bekend als de afdeling “Lukas” van Kortenberg, maar sinds midden juni zijn ze verhuisd naar Gasthuisberg. Tijdens een overleg tussen medewerkers van deze nieuwe werking en een aantal van onze vrijwilligers hebben we nagedacht hoe we in de toekomst beter zouden kunnen samenwerken en welke activiteiten wij als zelfhulpvereniging kunnen aanbieden als extra ondersteuning. Op die manier kunnen we zorgen voor een win-win-situatie: de hulpverleners kunnen extra inzetten op het begeleiden en het uitwerken van de behandelprogramma’s en onze vrijwilligers kunnen activiteiten aanbieden op maat van lotgenoten. Zo kunnen zij hun ervaringskennis inzetten om lotgenoten te ondersteunen, maar ook om gewoon aangename activiteiten te ondernemen die kunnen helpen om te herstellen. Op deze manier kunnen we zorgen voor een boeiende wisselwerking en aanvulling: professionele hulp en zelfhulp/ervaringsdeskundige hulp gaan dan hand in hand!

De eerstvolgende stap zal zijn: het ontwikkelen van een korte vragenlijst, zodat we kunnen peilen wat de noden en verwachtingen zijn van personen die in dagbehandeling of in opname zijn en die extra ondersteuning van een zelfhulpgroep wel zinvol vinden. Op basis daarvan zullen we samen met de vrijwilligersploeg bekijken wat we concreet kunnen aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het in tandem begeleiden van een nazorg-groep (samen met een hulpverlener), maar ook het aanbieden van activiteiten op woensdagnamiddag in de vorm van creatieve sessies, lichaamsgerichte sessies, themagesprekken, doe-activiteiten, gedragsexperimenten (vb. samen naar de winkel gaan om inkopen te doen of samen uit eten gaan in het studentenrestaurant), ontspanningsactiviteiten,…

Samenwerking beperkt zich echter niet alleen tot het aanbieden van activiteiten voor personen met een eetstoornis. Sinds ongeveer een jaar bieden enkele van onze ervaringsdeskundige ouders praatavonden aan voor familieleden. Tweemaal per jaar zal deze praatavond georganiseerd worden in Gent, Gasthuisberg (vroeger Kortenberg), Jette en hopelijk ook Tienen. In Tienen is momenteel ook een andere ouder-vrijwilliger aan de slag die ouderavonden begeleidt (= een gespreksavond om de drie weken).

Verder zullen we op het vierde congres van de Vlaamse Academie Eetstoornissen een sessie begeleiden voor hulpverleners “Het behandelmenu, wat smaakt (niet) naar meer?” Via een interactieve workshop zullen we samen stilstaan bij de belevingswereld van personen met een eetstoornis en hun familieleden wanneer ze in contact komen met hulpverleners: wat zijn “goede praktijkvoorbeelden” en waar is er nog verbetering mogelijk? We willen er een open gesprek van maken, waarbij we vooral constructief willen nadenken over hoe de hulpverlening in de toekomst (nog) beter gestroomlijnd of afgestemd kan worden op de noden van onze doelgroepen.

Heb jij zelf al ervaren hoe steunend zo’n bijeenkomsten kunnen zijn?
Heb je ook zin om zo’n bijeenkomsten te begeleiden? Neem dan gerust contact op (els@anbn.be). Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om (na een korte opleiding) mee te werken!

Activiteiten zelfhulpgroep eetstoornissen – ANBN

Onze zelfhulpgroep ANBN organiseert een heleboel soorten activiteiten. Sinds we een tweetal jaar geleden gestart zijn met een opleiding tot (familie-)ervaringsdeskundige bij eetstoornissen is onze groep vrijwilligers sterk aangegroeid. Dat stelt ons in staat om een aantal nieuwe activiteiten op te starten of om andere activiteiten beter te verdelen onder de groep geïnteresseerden. Ik vertel hier wat meer over een aantal van die activiteiten.

In een vorig bericht vertelde ik al over de werkgroepen die opgestart zijn en die achter de schermen heel wat werk verrichten.

Verder zijn we sinds kort opgestart met een deelwerking in Kortrijk (maandelijkse praatgroep), er zijn activiteiten in Antwerpen en ook in Hasselt zijn we voorzichtig begonnen met het opstarten van een deelwerking. Deze deelwerkingen zetten momenteel vooral in op het organiseren van gespreks- of ontmoetingsavonden: ze bieden de kans om met lotgenoten in contact te komen en in gesprek te gaan over wat “leven met een eetstoornis” betekent en wat je kan helpen tijdens je herstelproces: hoe pak je dat concreet aan, licht je mensen in of juist niet, hoe zoek je hulp die bij je past, hoe ga je om met moeilijke situaties in je familie of op het werk of op school,…

“Het doet me zo’n deugd om mezelf niet constant te moeten verdedigen. Het is precies of mensen begrijpen je al zonder dat je alle details moet benoemen. Lotgenoten kunnen zich ook echt iets voorstellen bij al het gepieker voor, tijdens, na het eten, of moet ik zeggen heel de dag door… Ze weten ook hoe verslavend de eetstoornis is, waardoor je gewoon niet meer te kiezen hebt soms. Maar tegelijkertijd helpen ze ook door te vertellen wat hen geholpen heeft, wat ze gedaan hebben in bepaalde situaties, hoe ze vb. hun partner hebben ingelicht en welke afspraken wel of niet helpen,…”

 Ook op ons forum kunnen mensen terecht om met lotgenoten in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen. Dit forum wordt begeleid door vrijwilligers en er is ook elke week de mogelijkheid om “live” met elkaar te babbelen via een “chat“. Zo’n chat werkt via geschreven tekst, dus het is niet echt zo dat je echt met elkaar praat zoals in een telefoongesprek. Het lijkt eigenlijk meer op sms’en, waarbij je berichten naar elkaar stuurt.

Uitstappen of ontmoetingsactiviteiten worden nu nog maar af en toe georganiseerd, maar ook hier willen we wat meer systematiek in brengen. Op 5 juli organiseerden we een uitstap naar zee, waardoor mensen die elkaar anders enkel via internet ontmoeten elkaar nu ook eens in het echt kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Verder zijn er al een aantal creatieve sessies geweest, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en met onderliggende thema’s kunnen bezig zijn zonder heel gedetailleerd over hun eetprobleem te moeten vertellen. Vaak brengen zo’n creatieve sessies wel wat in beweging, waardoor je weer een stapje verder kan in je herstelproces!

Heb jij zelf al ervaren hoe steunend zo’n bijeenkomsten kunnen zijn?
Heb je ook zin om zo’n bijeenkomsten te begeleiden? Neem dan gerust contact op (els@anbn.be). Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om na een korte opleiding mee te werken!