Samenwerking zelfhulp – professionele hulp

Samenwerking met behandelcentra staat hoog op onze agenda. Zo hadden we op 2 juli een heel positief en motiverend gesprek met de afdeling eetstoornissen die nu op Gasthuisberg gehuisvest is. Deze afdeling is voor velen nog bekend als de afdeling “Lukas” van Kortenberg, maar sinds midden juni zijn ze verhuisd naar Gasthuisberg. Tijdens een overleg tussen medewerkers van deze nieuwe werking en een aantal van onze vrijwilligers hebben we nagedacht hoe we in de toekomst beter zouden kunnen samenwerken en welke activiteiten wij als zelfhulpvereniging kunnen aanbieden als extra ondersteuning. Op die manier kunnen we zorgen voor een win-win-situatie: de hulpverleners kunnen extra inzetten op het begeleiden en het uitwerken van de behandelprogramma’s en onze vrijwilligers kunnen activiteiten aanbieden op maat van lotgenoten. Zo kunnen zij hun ervaringskennis inzetten om lotgenoten te ondersteunen, maar ook om gewoon aangename activiteiten te ondernemen die kunnen helpen om te herstellen. Op deze manier kunnen we zorgen voor een boeiende wisselwerking en aanvulling: professionele hulp en zelfhulp/ervaringsdeskundige hulp gaan dan hand in hand!

De eerstvolgende stap zal zijn: het ontwikkelen van een korte vragenlijst, zodat we kunnen peilen wat de noden en verwachtingen zijn van personen die in dagbehandeling of in opname zijn en die extra ondersteuning van een zelfhulpgroep wel zinvol vinden. Op basis daarvan zullen we samen met de vrijwilligersploeg bekijken wat we concreet kunnen aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het in tandem begeleiden van een nazorg-groep (samen met een hulpverlener), maar ook het aanbieden van activiteiten op woensdagnamiddag in de vorm van creatieve sessies, lichaamsgerichte sessies, themagesprekken, doe-activiteiten, gedragsexperimenten (vb. samen naar de winkel gaan om inkopen te doen of samen uit eten gaan in het studentenrestaurant), ontspanningsactiviteiten,…

Samenwerking beperkt zich echter niet alleen tot het aanbieden van activiteiten voor personen met een eetstoornis. Sinds ongeveer een jaar bieden enkele van onze ervaringsdeskundige ouders praatavonden aan voor familieleden. Tweemaal per jaar zal deze praatavond georganiseerd worden in Gent, Gasthuisberg (vroeger Kortenberg), Jette en hopelijk ook Tienen. In Tienen is momenteel ook een andere ouder-vrijwilliger aan de slag die ouderavonden begeleidt (= een gespreksavond om de drie weken).

Verder zullen we op het vierde congres van de Vlaamse Academie Eetstoornissen een sessie begeleiden voor hulpverleners “Het behandelmenu, wat smaakt (niet) naar meer?” Via een interactieve workshop zullen we samen stilstaan bij de belevingswereld van personen met een eetstoornis en hun familieleden wanneer ze in contact komen met hulpverleners: wat zijn “goede praktijkvoorbeelden” en waar is er nog verbetering mogelijk? We willen er een open gesprek van maken, waarbij we vooral constructief willen nadenken over hoe de hulpverlening in de toekomst (nog) beter gestroomlijnd of afgestemd kan worden op de noden van onze doelgroepen.

Heb jij zelf al ervaren hoe steunend zo’n bijeenkomsten kunnen zijn?
Heb je ook zin om zo’n bijeenkomsten te begeleiden? Neem dan gerust contact op (els@anbn.be). Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om (na een korte opleiding) mee te werken!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.