Tag archieven: activiteiten

35 jaar ANBN – Wij vieren feest!

ANBN wordt 35 jaar. Dat willen we vieren!

Wij nodigen je van harte uit op de feestelijke voorstelling van onze vernieuwde werking!

Donderdag 19 februari 2015 | Romaanse Poort | Brusselsestraat 63 | Leuven
19u.45  Onthaal
20u.      ANBN stelt voor: nieuwe missie, visie en website
20u.30  ANBN viert feest in 2015: voorstelling verdere activiteiten
20u.45  Feedbackronde
21u.30  Afsluiting

Kom kennismaken met de vernieuwde werking en website!
Inschrijven kan via info@anbn.be (deelname is gratis).
Dia1

Wat is er vernieuwend aan onze werking tegenover 35 jaar geleden?

Herstelgericht
Een grote vernieuwing is volgens mij dat we met onze werking veel meer inzetten op het bieden van perspectief, hoop en mogelijkheden om te werken aan je persoonlijke herstel.
We staan niet meer op de barricades om te “vechten tegen vooroordelen” of te roepen dat “we mensen moeten overtuigen hoe erg het wel is”, maar we tonen juist zelf inspirerende voorbeelden en verhalen. Daardoor kunnen mensen meer openheid, steun, motivatie en hoop ervaren.


Samen werken aan herstel
We zijn veel meer dan vroeger (expiliciet) op samenwerking gericht en we zoeken aansluiting bij iedereen die vragen heeft rond eetstoornissen (in plaats van vooral of uitsluitend activiteiten te organiseren voor personen met een ES of voor hun ouders/familie).

Ervaringsdeskundigheid troef!
We komen naar buiten met de boodschap dat (familie-)ervaringsdeskundigen een belangrijke bron van informatie en steun kunnen zijn en dat zij mensen kunnen bijstaan in het proces van herkennen dat er een probleem is tot de fase van herstel.

Verhalen delen, mensen verbinden
We zetten meer dan voorheen in op het delen van ervaringen, door mensen de kans te geven hun verhaal te delen zodat ze hoop kunnen geven en inspiratie kunnen bieden aan anderen. We brengen mensen samen om te leren uit wat anderen al heeft geholpen.
De nieuwe website is daarom ook opgebouwd rond verhalen, waar mensen zich in kunnen herkennen. Geen taaie theorie, maar sprekende voorbeelden. Als je zo’n verhaal leest, denk je: “dit gaat over mij” of “dit gaat over iemand die mij dierbaar is”.

Laagdrempelig, gratis en anoniem
We blijven wel inzetten op laagdrempeligheid: daarom kiezen we bewust voor anonieme beelden op de website, mensen kunnen ons via verschillende kanalen contacteren en ze hoeven zich niet bekend te maken als dat moeilijk is.

Dia2

Workshop eetstoornissen voor hulpverleners

In het kader van Music For Life organiseerden onze vrijwilligers op 18 december een workshop voor hulpverleners van personen of families met een eetstoornis. Zij leggen verschillende casussen voor die gebaseerd zijn op echte verhalen en feedback die wij doorheen de voorbije maanden hebben verzameld.
Op basis van deze samengestelde casussen willen we informatie en feedback meegeven om de hulp bij eetstoornissen te verbeteren en aan te geven wat goede praktijken zijn.
Ongeveer 20 hulpverleners namen deel. Dit bracht een mooie som in het laatje voor de actie!
Meer weten? Kijk hier:

Tweede Dag tegen Eetstoornissen

De voorbije weken hebben we er met z’n allen naar toegeleefd. De ene eerder met hoop en goesting, een ander wellicht eerder met onzekerheid, angst, veel vragen,…

Een paar impressies van de tweede Dag tegen Eetstoornissen:

 

 Jullie hebben me snel op mijn gemak doen voelen.
Het was fijn om mensen die ik enkel online kende nu ook eens in het echt te zien.
Het heeft me deugd gedaan om eens over gewone dingen te kunnen praten, niet alleen over eetstoornissen, maar ook over de dagelijkse dingen in het leven.
Ik was op zoek naar herkenning en ik wou anderen leren kennen die met gelijkaardige thema’s worstelen: dat heb ik vandaag zeker gevonden!
Het optreden van Smooth Wing was een verrassende en gezellige afsluiter!

 

De foto’s werden met veel respect getrokken en geselecteerd. Kom je jezelf ergens op een foto tegen, die je liever niet openbaar ziet staan? Geef snel een seintje via els@anbn.be.

 

 

 

 

 


Onze kleinste deelnemer 😉
Kunstwerk gemaakt, speciaal voor ANBN!

Samenwerking zelfhulp – professionele hulp

Samenwerking met behandelcentra staat hoog op onze agenda. Zo hadden we op 2 juli een heel positief en motiverend gesprek met de afdeling eetstoornissen die nu op Gasthuisberg gehuisvest is. Deze afdeling is voor velen nog bekend als de afdeling “Lukas” van Kortenberg, maar sinds midden juni zijn ze verhuisd naar Gasthuisberg. Tijdens een overleg tussen medewerkers van deze nieuwe werking en een aantal van onze vrijwilligers hebben we nagedacht hoe we in de toekomst beter zouden kunnen samenwerken en welke activiteiten wij als zelfhulpvereniging kunnen aanbieden als extra ondersteuning. Op die manier kunnen we zorgen voor een win-win-situatie: de hulpverleners kunnen extra inzetten op het begeleiden en het uitwerken van de behandelprogramma’s en onze vrijwilligers kunnen activiteiten aanbieden op maat van lotgenoten. Zo kunnen zij hun ervaringskennis inzetten om lotgenoten te ondersteunen, maar ook om gewoon aangename activiteiten te ondernemen die kunnen helpen om te herstellen. Op deze manier kunnen we zorgen voor een boeiende wisselwerking en aanvulling: professionele hulp en zelfhulp/ervaringsdeskundige hulp gaan dan hand in hand!

De eerstvolgende stap zal zijn: het ontwikkelen van een korte vragenlijst, zodat we kunnen peilen wat de noden en verwachtingen zijn van personen die in dagbehandeling of in opname zijn en die extra ondersteuning van een zelfhulpgroep wel zinvol vinden. Op basis daarvan zullen we samen met de vrijwilligersploeg bekijken wat we concreet kunnen aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het in tandem begeleiden van een nazorg-groep (samen met een hulpverlener), maar ook het aanbieden van activiteiten op woensdagnamiddag in de vorm van creatieve sessies, lichaamsgerichte sessies, themagesprekken, doe-activiteiten, gedragsexperimenten (vb. samen naar de winkel gaan om inkopen te doen of samen uit eten gaan in het studentenrestaurant), ontspanningsactiviteiten,…

Samenwerking beperkt zich echter niet alleen tot het aanbieden van activiteiten voor personen met een eetstoornis. Sinds ongeveer een jaar bieden enkele van onze ervaringsdeskundige ouders praatavonden aan voor familieleden. Tweemaal per jaar zal deze praatavond georganiseerd worden in Gent, Gasthuisberg (vroeger Kortenberg), Jette en hopelijk ook Tienen. In Tienen is momenteel ook een andere ouder-vrijwilliger aan de slag die ouderavonden begeleidt (= een gespreksavond om de drie weken).

Verder zullen we op het vierde congres van de Vlaamse Academie Eetstoornissen een sessie begeleiden voor hulpverleners “Het behandelmenu, wat smaakt (niet) naar meer?” Via een interactieve workshop zullen we samen stilstaan bij de belevingswereld van personen met een eetstoornis en hun familieleden wanneer ze in contact komen met hulpverleners: wat zijn “goede praktijkvoorbeelden” en waar is er nog verbetering mogelijk? We willen er een open gesprek van maken, waarbij we vooral constructief willen nadenken over hoe de hulpverlening in de toekomst (nog) beter gestroomlijnd of afgestemd kan worden op de noden van onze doelgroepen.

Heb jij zelf al ervaren hoe steunend zo’n bijeenkomsten kunnen zijn?
Heb je ook zin om zo’n bijeenkomsten te begeleiden? Neem dan gerust contact op (els@anbn.be). Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om (na een korte opleiding) mee te werken!

Op stap met de Inloopmobiel Eetstoornissen

De Inloopmobiel aan zee!

 

Of de Inloopmobiel aan zee veel succes heeft?
Wel, dat hangt eigenlijk allemaal af van het weer!
Tijdens het verlengde weekend stonden we drie dagen met de Inloopmobiel aan zee om mensen te informeren over eetstoornissen en onze vereniging wat meer naambekendheid te geven. Wij hebben er alvast van genoten.

 

In Oostende (zaterdag) hadden we enorm veel succes.
Het was prachtig weer en de mensen waren op hun gemak.
Tijdens zo’n permanentie van 4 uur passeerden er wel meer dan 10.000 mensen!

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook echt leuk als mensen interesse tonen. We hadden een paar weegschalen voorzien met positieve boodschappen, die behoorlijk in trek waren. Zeg nu zelf, wie is er niet graag de kers op de taart of wie hoort er niet graag ‘dat de wereld mooier is met jou’?

 

En af en toe krijgen we ook hooggeëerd bezoek!
In De Panne (vrijdag) en Middelkerke (zondag) was het jammer genoeg nogal grijs weer. Zondag hebben we zelfs een stevige regenbui over ons gekregen, waardoor we de deuren tijdelijk moesten sluiten. Alle mensen bleven binnen, tenzij hun hond echt dringend voor een boodschap buiten moest zijn 😉

 

 

Mijn mobiele werkplek (want ja, af en toe moet er ook nog wat gewerkt worden tussendoor…)

 

 

Ai caramba! De Inloopmobiel-tafel groet u!